O czym szumi las? Drukuj

IMG 20190525 095227 resized 20190528 094408948

   Dnia 25 maja 2019r. uczestnicy zaj?? matematyczno – przyrodniczych, realizowanych w ramach projektu unijnego „Nowoczesna edukacja - kluczem do sukcesu” wybrali si? wraz z opiekunami p. Ann? Krajewsk? i p. Beat? Weso?owsk? na wycieczk? do Le?nictwa Lipiny.

   Podczas zaj?? edukacyjnych prowadzonych przez le?niczego - p. Grzegorza P?a?ewskiego uczniowie poznali ró?ne typy lasów, ich budow? warstwow? i cechy charakterystyczne. Uczyli si? rozpoznawa? ro?liny le?ne tworz?ce poszczególne warstwy, obserwowali zwierz?ta, podziwiali nory borsucze, jar, miejsca ?erowania zwierz?t, jaszczurki wygrzewaj?ce si? na ska?ach.

   Spacer po lesie zako?czy? si? ogniskiem. Piek?c kie?baski, uczniowie s?uchali ciekawych opowie?ci le?niczego. W wy?mienitych humorach wrócili do domów. (AK, BW)