Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018 Drukuj

Przedstawiamy średnie ocen i frekwencję uczniów klas gimnazjalnych i uczniów Szkoły Podstawowej i klas IV-VII.

 

ŚREDNIA OCEN UZYSKANA PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLASY GIMNAZJALNE

1. KLASA IIIb -    4,13
2. KLASA IIa -     3,87
3. KLASA IIIc -    3,75
4. KLASA IIb -     3,69

ŚREDNIA SZKOŁY - 3,86

FREKWENCJA ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM
1. KLASA IIIb - 95,40
2. KLASA IIa -  93,79
3. KLASA IIb -  93,44
4. KLASA IIIc - 89.99

ŚREDNIA FREKWENCJA SZKOŁY – 93,16

ŚREDNIA OCEN UZYSKANA PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLASY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĄDKOWIE

1. KLASA IVb - 4,51
2. KLASA VIa - 4,39
3. KLASA IVa - 4,24
4. KLASA Vb - 4,23
5. KLASA Va - 4,15
6. KLASA IVc - 4,08
7. KLASA VIb - 3,93
8. KLASA VIIa - 3,64
9. KLASA VIIb - 3,60

ŚREDNIA SZKOŁY – 4,09

FREKWENCJA ZA I SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĄDKOWIE
1. KLASA VIa - 95,30
2. KLASA VIb - 94,99
3. KLASA Vb - 94,75
4. KLASA IVb - 94,02
5. KLASA VIIb -93,92
6. KLASA VIIa - 93,40
7. KLASA IVa - 93,32
8. KLASA Va - 92,98
9. KLASA IVc - 91,80

ŚREDNIA FREKWENCJA SZKOŁY – 93,83