Olimpijski sukces Ma?gosi Drukuj

100_1477

20100615ss_034Ma?gorzata Kr?pe?, uczennica naszego gimnazjum, znalaz?a si? w gronie laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Dlatego 15 czerwca 2010r. razem z nauczycielk? pani? Halin? Dondalsk? pojecha?y na uroczysto?ci wr?czenia nagród, które odby?y si? w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw?a II w Warszawie.
Na pocz?tku zwiedzi?y Muzeum Sportu i Turystyki. Po tej cz??ci zacz??o si? uroczyste wr?czanie nagród. Ma?gosia mia?a zaszczyt, ?e tak?e fragmenty jej opowiadania zosta?y przeczytane przez aktork? pani? Dorot? Bierkowsk?. Pozna?a te? osobi?cie bohatera jej opowiadania - pana Wojciecha Ziemniaka. Po otrzymaniu dyplomu i nagrody razem z innymi laureatami zwiedzi?a stolic? podró?uj?c "Kolejk? Staromiejsk?". Na koniec wszyscy laureaci oraz opiekunowie i gospodarze uroczysto?ci posilili si? w restauracji "Hubertus & Elio". To wielki sukces Ma?gosi oraz wielki powód do dumy jej opiekuna – pani Haliny Dondalskiej.