terminarz
PDF Drukuj Email

ulogo

 
Harmonogram zaj?? w III semestrze PDF Drukuj Email

Zaj?cia rozpoczynamy o godzinie 15:30

 

Luty:

03.02.2012 – j?zyk angielski i historia

 17.02.2012 – informatyka i historia

 

Marzec:

02.03.2012 – j?zyk angielski i historia

 16.03.2012 – informatyka i historia

 30.03.2012 – informatyka i historia

 

Kwiecie?:

13.04.2012 – j?zyk angielski i historia

 27.04.2012 – informatyka i historia

 

Maj:

 11.05.2012 – j?zyk angielski i historia

 25.05.2012 – informatyka i historia

 

Czerwiec:

 01.06.2012 – j?zyk angielski i historia

 22.06.2012 – zako?czenie  cyklu zaj??.

 

W harmonogramie nie uwzgl?dniono wyjazdu do Warszawy oraz spotka? z osobisto?ciami ?wiata nauki. Ich terminy podamy, gdy zostan? „dopi?te” sprawy organizacyjne. W przypadku zaistnienia potrzeby zamiany kolejno?ci zaj?? lub przesuni?cia daty spotkania – wszyscy studenci - seniorzy zostan? powiadomieni.

 
Terminy spotka? w II semestrze PDF Drukuj Email

Zawsze w pi?tek od godziny 15:30

 

7 i 21 pa?dziernika

4 i 18 listopada

2 i 16 grudnia

6 i 20 stycznia

 
Terminy spotka? w I semestrze PDF Drukuj Email

18 Luty

11, 25 Marzec

8, 29 Kwiecie?

13, 27 Maj

10, 24 Czerwiec

Spotkania zawsze b?d? odbywa?y si? w pi?tki od godziny 16:00. W przypadku zmiany terminu zainteresowani b?d? wcze?niej powiadomieni. Wszyskich zainteresowanych zaj?ciami z informatyki zapraszamy na godzin? 15.45

 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Marii Dymitra
Jutro: Michala Makarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content