ROK SZKOLNY 2009/2010
Nowy rok szkolny 2009/10 rozpoczęty PDF Drukuj Email

   1 września to dzień szczególny. Z jednej strony zamyka czas wakacyjnej laby, z drugiej zaś wprowadza w nowy rok szkolny. Zatem na kolejne wakacje przyjdzie poczekać do 25 czerwca. Uroczystość powitania nowego roku szkolnego rozpoczęła się nieco wcześniej niż zwykle, bowiem salą gimnastyczną musieliśmy podzielić się z podstawówką. Punktualnie o godzinie 9:00, po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i złożeniu dyrektorowi gimnazjum przez Martynę Wesołowską meldunku o gotowości szkoły do rozpoczęcia uroczystości, wakacje się skończyły. Dyrektor Ryszard Stępkowski powitał wszystkich uczestników uroczystości, ale szczególnie ciepło… pierwszoklasistów. Poinformował o najistotniejszych zmianach czekających naszą szkołę w związku z wprowadzeniem z dniem dzisiejszym kolejnych reform, mających uczynić szkołę bardziej przyjazną uczniom. Dodać należy, że zmiany dotyczą głównie pierwszoklasistów, pozostałe klasy będą kończyły swój cykl nauki po staremu.
   Po pierwsze - nowe programy i nowe podręczniki do nauczania wszystkich przedmiotów. Po drugie - obowiązkowy drugi język obcy – u nas przywrócony został język rosyjski. Po trzecie - nowa forma części zajęć wychowania fizycznego oraz wprowadzanie zajęć fakultatywnych z niektórych przedmiotów, wprowadzanych sukcesywnie w kolejnych semestrach i klasach. Po czwarte - wiedza o społeczeństwie została skrócona o 1 rok (przedmiot wchodzi dopiero od klasy II), ale „wyjęto” z wosu moduł „wychowanie do życia w rodzinie”, który uczyniono oddzielnym przedmiotem, nauczanym przez 3 lata, ale tylko w jednym semestrze. Po piąte - doszedł nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa.
   Bardzo istotną zmianą wprowadzoną przez MEN jest obowiązek innego niż dotychczas podziału klas, nie jak dotąd kierując się kryterium łączenia klas miejscowościami - aby najsprawniej zorganizować sieć dojazdów, tylko według poziomu opanowania języka angielskiego. A ponieważ ten poziom musi być miarodajny, dlatego ostateczne ustalenie składu osobowego klas pierwszych nastąpi po specjalnym teście pozwalającym to ministerialne kryterium spełnić. Najpóźniej 3 września nastąpi przydział 61 gimnazjalistów do trzech klas pierwszych. Wychowawcą klasy Ia będzie Wioleta Niemczyk, klasy - Ib Józef Nowakowski a klasy Ic – Anita Przywitowska.
   Ponieważ uroczystość rozpoczęcia nowego roku nauki zbiegła się z wielkim historycznym wydarzeniem, jakim była 70. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, dlatego dyrektor tej rocznicy poświęcił sporo uwagi. Podkreślił, że świadomie odeszliśmy od uczczenia tej rocznicy okolicznościową akademią, proponując młodzieży szereg działań o charakterze poznawczym i wychowawczym. W pierwszym rzędzie wystawę filatelistyczną zatytułowaną „Pamiętamy”, w której  (Józef Nowakowski) wykorzystując kilkaset znaków pocztowych (znaczków, kopert, stempli itd.) „opowiedział” historię II wojny od września 1939 do maja 1945, ze szczególnym podkreśleniem w niej roli Polski i Polaków. Ponadto przez kilka najbliższych tygodni młodzież na dodatkowych zajęciach historycznych będzie poszukiwała i opracowywała informacje o udziale mieszkańców naszej gminy w walkach frontach II wojny i skali poniesionych ofiar przez społeczność naszej małej ojczyzny. Efekty tych poszukiwań zostaną wykorzystane do napisania prac konkursowych: w Ogólnopolskim Konkursie - "70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej" oraz „Oni tworzyli naszą historię”. „To chyba wystarczająco pokazuje – podsumował dyrektor - z jaką troską traktujemy wychowanie patriotyczne i edukację regionalną. Jestem przekonany, ze przez to co proponujemy młodzieży, łatwiej i zarazem silniej nauczymy ich kochać swoja małą ojczyznę”, po czym poprosił wszystkich zgromadzonych na sali o powstanie i uczczenie chwilą ciszy ofiar II wojny. 
   Naszą uroczystość zakończyły ciepłe słowa p. Elżbiety Skowrońskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców i ks. Antoniego Tabaka, skierowane do uczniów i nauczycieli. Po krótkim spotkaniu z wychowawcami, wszak bez planu dojazdów i zajęć byłoby trudno w środę rozpocząć lekcje, uczniowie i nauczyciele udali się do bądkowskiej świątyni, aby poprosić Opatrzność, ….o szczęśliwe przebrnięcie bez trosk i zmartwień do 25 czerwca 2009. (J.Nowakowski)

 
Wakacje, Wakacje, Wakacje i po wakacjach PDF Drukuj Email

Rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej gimnazjum. Po rozpoczęciu o godzinie 10.00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bądkowie.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 11

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Boguslawa Tekli
Jutro: Gerarda Teodora

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content