Wakacyjny kurs PDF Drukuj Email

   W te wakacje (2009) uczestniczy?am w wakacyjnym kursie dla gimnazjalistów, który by? wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? - "Just press Enter". Na zaj?ciach z j?zyka angielskiego poznawali?my kultur? i obyczaje innych krajów. Jednak najbardziej skupili?my si? na Wielkiej Brytanii oraz Londynie. Rozwi?zywali?my quizy, robili?my plakaty, "szlifowali?my j?zyk angielski i szukali?my miejsc na ?wiecie i w Europie, które warto odwiedzi?.

   Na zaj?cia z informatyki przypomnieli?my sobie budow? komputera, obs?ug? znanych programów i poznali?my nowe oprogramowanie. W czasie ka?dych zaj?? czeka?a na nas "s?odka" niespodzianka. Paulina ?yczak IIa

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content