Nasze gimnazjalistki z pasj? PDF Drukuj Email

W tym roku szkolnym nasze uczennice naszego gimnazjum osi?gn??y sukcesy w konkursach twórczo?ci poetyckiej i literackiej:

Katarzyna Tamalak z kl. III b zaj??a I miejsce w kategorii Poezja, za? Martyna Weso?owska II miejsce w kategorii Literatura w Regionalnym Konkursie ,,Ziemia Kujawska-Ma?? Ojczyzn?” we W?oc?awku;

Justyna Mierzwicka zosta?a laureatk? XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczo?ci Dzieci i M?odzie?y w S?upsku (Na konkurs ten nades?ano 10.700 proc, przewodnicz?c? jury jest znana poetka Wanda Chotomska).

Ma?gorzata Kr?pe?  zaj??a II miejsce w Konkursie Poetyckim ,,Chopin i  jego ma?e ojczyzny” organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we W?oc?awku. Uczennica ta zosta?a równie? laureatk? XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie, zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Ma?gosia zosta?a zaproszona po odbiór nagrody do Centrum Olimpijskiego w Warszawie dnia 15 czerwca.

Wszystkie uczennice przygotowa?a do konkursów nauczycielka j?zyka polskiego - pani Halina Dondalska.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content