?wiatowy Dzie? Bez Papierosa PDF Drukuj Email

Drugiego czerwca 2010 r. obchodzili?my ?wiatowy Dzie? Bez Papierosa. Z tej okazji przygotowali?my przedstawienie profilaktyczne, promuj?ce mod? na niepalenie, którego za?o?eniem by?o podkre?lenie warto?ci postaw abstynenckich oraz zdrowego stylu ?ycia. Uczniowie poznali skutki spo?ywania alkoholu, palenia papierosów, dowiedzieli si? jak mo?na uchroni? si? przed na?ogiem. Wyst?p umo?liwi? równie? zrozumienie znaczenia postawy asertywnej oraz postaw jakie przyjmujemy w kontaktach z innymi lud?mi.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content