Pielgrzymka do Lichenia PDF Drukuj Email

lichTrzydziestego pierwszego maja 2010 r. w Dniu ?wi?ta Matki Bo?ej grupa uczniów b?dkowskiego gimnazjum wraz z ks. kan. Antonim Tabak  i opiekunami: p. Ann? Piernik, p. Eliz? Kr?pe?, p. Zdzis?awem Etynkowskim i p. Mariol? Centkowsk? odby?a pielgrzymk? do Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Zwiedzili?my las Gr?bli?ski, Sanktuarium Matki Bo?ej, najbli?sze okolice Golgoty, Bazyliki  i terenów  rekreacyjnych wokó?  ?wi?tyni. W czasie Mszy ?wi?tej dzi?kowali?my za: 35 – lecie kap?a?stwa  ks. proboszcza i otrzymane ?aski w ci?gu roku szkolnego. Po?egnanie  z  Matk?  Bo?? Liche?sk? zako?czy?o nasze pielgrzymowanie i szcz??liwie, pe?ni wra?e? wrócili?my do domów.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content