„Szanuj zdrowie – ratuj życie” PDF Drukuj Email

Pod tym hasłem 14 maja 2010r. odbyło się spotkanie dla klas trzecich naszego gimnazjum o charakterze profilaktyki uzależnień. Program zaprezentowany został w formie pokazu multimedialnego wraz z omówieniem połączone z pokazem i nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostały zrealizowane zagadnienia:

  1. Uzależnienia od alkoholu.
  2. Uzależnienia od „dopalaczy”.
  3. Napoje energetyczne (posiadające wysokie stężenia kofeiny i tauryny) jako odrębna grupa środków psychosomatoaktywnych.
  4. Zapoznanie młodzieży z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem środków ochrony osobistej,
  5. przebieg pokazu udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie mogło odbyć się ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Boguslawa Tekli
Jutro: Gerarda Teodora

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content