PDF Drukuj Email

   Dnia 30 kwietnia 2010r. odby? si? w naszym gimnazjum uroczysty apel z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Inscenizacj? przygotowali uczniowie z klas: I A, II A, II B pod kierunkiem p. B. Wyborskiej. M?odzi arty?ci podkre?lili wa?no?? majowej konstytucji. Przypomnieli te? kluczowe daty i nazwiska twórców „Ustawy rz?dowej”. Fakty historyczne przeplata?y si? z poetycka wizj? tamtych dni ubarwion? d?wi?kami popularnego „Mazurka Trzeciego Maja”. (B.W.)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content