PDF Drukuj Email

DSC_1111

   Pod tym has?em w naszym gimnazjum odby? sie apel z okazji Dnia Ziemi obchodzony 22 kwietnia – przypomnienie i pouczenie o konieczno?ci szacunku dla naszej planety, jej zasobów i mieszka?ców. Apel po??czony by? z konkursem ekologicznym autorstwa pani Marii G?owackiej. Uczniowie solidnie pracowali przez kilka dni , przygotowuj?c sie do poszczególnych etapów konkursu. Zadaniem ka?dej z klas by?o wykonanie ?ciennej gazetki klasowej, plakatu oraz rozwi?zanie krzy?ówki – wszystko o tre?ci ekologicznej. Odby? sie tez quiz z wiedzy przyrodniczej. Podczas apelu m?odzi poeci z poszczególnych klas deklamowali wiersze u?o?one specjalnie na ten dzie?, równie? oceniane przez komisje konkursowa.
   Po zaci?tej walce pierwsze miejsce zaj??a klasa IIIc, drugie miejsce - klasa IIIa, trzecie miejsce exequo - klasy IIIb, IIb, Ia. Zwyci?skie klasy otrzyma?y dyplomy, a wszyscy uczestnicy poszczególnych etapów konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez sklepik szkolny i prywatnych przedsi?biorców.
W tym miejscu warto wspomnie?, i? nasze gimnazjum otrzyma?o kwot? 1500 z?otych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska. Kwota ta przeznaczona zostanie na wyposa?enie klas w naszym nowym budynku gimnazjum. (EK)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content