PDF Drukuj Email

wiewior28 marca 2010 w Bydgoszczy odb?d? si? Mistrzostwa ?wiata w biegach prze?ajowych. Maskotk? tej mi?dzynarodowej imprezy lekkoatletycznej b?dzie wiewiórka o imieniu Crossby. W og?oszonym na imi? maskotki konkursie zg?oszono kilkadziesi?t propozycji. Autorem zwyci?skiej zosta? nauczyciel naszego gimnazjum – pan Zdzis?aw Etynkowski. Propozycja pana Zdzis?awa idealnie po??czy?a cz??? pe?nej nazwy imprezy (IAAF World Cross Country Championships) z pocz?tkowymi literami nazwy miasta, gospodarza imprezy, czyli Bydgoszczy. Wkrótce ojciec chrzestny maskotki odbierze nagrody w postaci karnetu VIP, pakietu upominków i nominacji na honorowego go?cia mistrzostw. WIELKIE GRATULACJE!

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content