Prośba! PDF Drukuj Email

zsW tym roku przypada setna rocznica utworzenia Związku Strzeleckiego, patriotycznej organizacji powstałej jeszcze w czasach zaborów, której członkowie odegrali wielką rolę w walce o niepodległą Polskę. Z tej okazji KG Strzelca ogłasza konkurs „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza – Polacy na drodze do Niepodległości”.
Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskim ruchu niepodległościowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli Pierwszego Marszałka Polski - Józefa Piłsudskiego i założonego przez niego Związku Strzeleckiego, a także rozwijanie wśród młodego pokolenia zainteresowań związanych z historią Polski i najbliższego otoczenia oraz krzewienie postaw patriotycznych.
Z grupą gimnazjalistów przygotowujemy prace konkursowe, w których chcemy opisać działalność Drużyn Strzeleckich w okresie międzywojennym w naszej gminie. Sporo faktów o tym, że Drużyny Strzelca i Orląt działały na Kujawce, w Bądkowie i Łowiczku udało się wyszukać w przedwojennej prasie. Ale aby prace konkursowe były bogatsze w informacje – (dokumenty, fotografie, nazwiska członków) poszukujemy osób, które posiadają bliższe informacje o ich działalności. Wiemy np., że organizowali bale i przedstawienia teatralne. W imieniu swoim i uczniów zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc w zebraniu informacji o ruchu strzeleckim w naszej gminie. Kontakt: Gimnazjum: (054) 27 24 051. Józef Nowakowski

 

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Boguslawa Tekli
Jutro: Gerarda Teodora

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content