UWAGA, UWAGA, UWAGA!!! PDF Drukuj Email

 W dniu 03.02.2010 (?roda) zaj?cia lekcyjne w Publicznym Gimnazjum im. W?. St. Reymonta w B?dkowie s? odwo?ane. Jednocze?nie informujemy, ?e dnia 04.02.2010 (czwartek) je?li drogi b?d? przejezdne zaj?cia b?d? si? odbywa?y zgodnie z planem.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Romany Damiana
Jutro: Macieja Marka

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content