Święto Nauczycieli… PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej Suchara   

cze066   Raz do roku jest taki dzień, kiedy o naszej pracy mówi się nieco życzliwiej, nieco patetycznie podkreślając, że „Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Ten radośniejszy dzień – to DZIEŃ NAUCZYCIELA.

   Tak się złożyło, że w tym roku belferskie święto wypadło w niedzielę, dlatego w naszym gimnazjum obchodziliśmy je nieco wcześniej – bo 12 października. Od chwili powstania gimnazjum utrwaliła się w naszej szkole tradycja, że podziękowania dla nauczycieli za ich edukacyjny trud poprzedza uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym roku do gimnazjalnej braci przyjęliśmy 62 uczniów. Klasa Ia – to 24 uczniów, ich wychowawcą jest Maria Głowacka. Klasą Ib, licząca 19 - uczniów opiekuje się Zdzisław Etynkowski. Natomiast klasą Ic – również z 19 uczniami –Janusz Graczyk. Pierwszoklasiści w uroczystej przysiędze przyrzekali: „My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bądkowie, uroczyście ślubujemy dbać o honor i tradycje naszego gimnazjum, godnie zachowywać się w każdej sytuacji. Rzetelnie wypełniać swe obowiązki, nieustannie pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy. Wyrabiać w sonie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi, przeciwstawiać się przejawom agresji. Nauczycieli szanować za wiedzę, którą nam przekazują. Kochać naszą ojczyznę, służyć jej codziennym postępowaniem. Na honor oświadczamy, że tego ślubowania dochowamy”.


cze084  Wykorzystując podniosły nastrój towarzyszący aktowi ślubowania, dyrektor gimnazjum Ryszard Stępkowski złożył życzenia nauczycielom i pracownikom obsługi. Dziękując za nauczycielski trud kilkorgu z nauczycielskiego grona uhonorował nagrodą pieniężną. W tym roku Nagrodą Dyrektora zostali wyróżnieni: Halina Dondalska, Beata Wesołowska, Beata Wesołowska, Zdzisław Etynkowski. Nagrodą Wójta zostali uhonorowani: Ryszard Stępkowski i Janusz Graczyk. Natomiast Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Józef Nowakowski.

  Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych – pierwszaki pokazały, że ich uzdolnienia i zapał pozwolą nowymi sukcesami zapisać kilka kolejnych kart historii naszej szkoły. (JN)

 

Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Heleny Wieslawy
Jutro: Emilii Iwony

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content