Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 9 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859299

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

DZIE? PLUSZOWEGO MISIA PDF Drukuj Email

IMG 1623

   23 listopada dzieci z naszego przedszkola i oddzia?ów przedszkolnych obchodzi?y urodziny pluszowego misia. Ka?de dziecko w tym dniu przynios?o swojego misia – pluszaka. Na pocz?tku dzieci zaprezentowa?y swoje misie przy piosence „Jad?, jad? misie”. Nast?pnie by?o wiele zabaw ruchowych i ta?ców ze swoimi Przytulankami. Wspólnie nauczyli?my si? wiersza „Jestem ma?y misio” wraz z ilustracj? ruchow?. Dedykowali?my go wszystkim misiom.

   ?wi?towa?a z nami pani logopeda, która odczyta?a fragmenty literatury o misiach. Przy tej okazji pokaza?a kilka ?wicze? doskonal?cych aparat mowy. Nie zabrak?o równie? pysznego tortu w kszta?cie misia i wspólnego od?piewania „Sto lat”. Na zako?czenie wykonali?my pami?tkowe zdj?cia grupowe oraz indywidualne w fotobudce, przygotowanej specjalnie na to ?wi?to. Ca?y dzie? up?yn?? w bardzo sympatycznej, ciep?ej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich misiach – przyjacio?ach. My doro?li tak?e powrócili?my na chwil? do swojego dzieci?stwa.

   W tym dniu równie? grupa 0”C” wraz z wychowawczyni? odby?a wizyt? w Gminnej Bibliotece. Poszli?my tam na zaproszenie pani bibliotekarki, która przygotowa?a spotkanie z pluszowym misiem. S?uchali?my wierszy o misiach, ogl?dali?my ksi??ki i naprawiali?my misie. Na koniec pani pocz?stowa?a nas s?odyczami i wr?czy?a balony. Dzi?kujemy za mi?e spotkanie i wspólne ?wi?towanie urodzin pluszowego misia. (A.Sz.)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content