Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 7 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859305

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

Maluchy z wizyt? w KLUBIE Senior+Niezapominajka w Ciechocinku PDF Drukuj Email

IMG 6178

   W dniu 14 listopada z okazji Dnia Seniora maluchy z grypy 3-4 – latków z przedszkola odwiedzi?y KLUB Senior + Niezapominajka w Ciechocinku. Dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci w krótkim monta?u s?owno - muzycznym. Ubrane w kasztankowe kostiumy, wzbudzi?y podziw i wzruszenie u Seniorów. Wyst?p zosta? nagrodzony gromkimi brawami. W programie artystycznym znalaz?y si? równie? piosenki, ta?ce oraz specjalne ?yczenia dla Seniorów wraz z od?piewanym z ca?ego serca: "Sto lat!" Dzieci wr?czy?y Babciom i Dziadkom upominki. Nast?pnie wszyscy zostali zaproszeni do zabawy przy muzyce i wspólnych ?piewach, ka?dy ?wietnie si? bawi?. By?o mnóstwo ?miechu i wzrusze?. W podzi?kowaniu za mile sp?dzony czas, Seniorzy równie? przygotowali niespodzianki, s?odki pocz?stunek oraz maluchy zosta?y obdarowane obrazem „Zygzaka McQueena” wykonanym przez uczestnika. Wychowawczyni p. Estera podzi?kowa?a serdecznie Seniorom i Pracownikom za niezwykle sympatycznie sp?dzony czas.

   Spotkanie to by?o znakomit? okazj? do kszta?towania u dzieci ju? od najm?odszych lat szacunku dla osób starszych i na pewno pozostanie w pami?ci naszych kochanych Seniorów, którzy bardzo gor?co dzi?kowali za nasz? obecno??. (E.?.)

IMG 6210

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content