Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 13 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859294

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

PDF Drukuj Email

 logomar

   Jest nam niezmiernie mi?o w zwi?zku z informacj? z Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ?e w?ród wyró?nionych stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, znalaz?a si? uczennica Zuzanna Przybysz. Do informacji za??czone zosta?y serdecznie gratulacje.

   Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesi?cy danego roku szkolnego, a jego wysoko?? zale?y od pozycji ucznia na li?cie rankingowej uwzgl?dniaj?cej sum? punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz rodzaju szko?y w jakiej ucze? pobiera nauk?.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content