Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 11 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859309

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

PDF Drukuj Email

IMG 5871 

„Polska – ojczyzna…

Kraina, która si? w sercu zaczyna.”

R. Przymus

  Dim lights Embed Embed this video on your site

   Listopad to czas refleksji nad przemijaniem. Niedawno odwiedzili?my groby naszych bliskich. Zapalili?my znicze na mogi?ach nieznanych ?o?nierzy, którzy w ró?nym czasie oddali za ojczyzn? najcenniejszy skarb – ?ycie.

   W 100. rocznic? Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk? uczniowie Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w B?dkowie oddali ho?d wszystkim Polakom, którzy ponie?li tak wielkie ofiary, by?my mogli cieszy? si? wolno?ci?.

   Dzieci i m?odzie? (pod kierunkiem p. Izabeli Lewandowskiej – Paliwody, p. Joanny Kwiatkowskiej i p. Joanny Danielewskiej, ze wsparciem merytorycznym p. Beaty Wyborskiej i technicznym p. Marioli Andrzejewskiej) przygotowa?y uroczyst? akademi? po?wi?con? czasom zaborów i walki o wolno??, a? do momentu powstania w 1918 r. niepodleg?ej Rzeczpospolitej Polskiej. Ca?o?? zosta?a u?wietniona nastrojow? i dynamiczn? muzyk?, przeplatan? pi?knymi wierszami, scenkami dramatycznymi i efektami specjalnymi. Dope?nieniem widowiska by? taniec pt. „Barwy ojczyzny”.

   Wyst?p uczniów zosta? bardzo entuzjastycznie przyj?ty zarówno przez spo?eczno?? szkoln?, jak i lokaln?. (JK)

   Najm?odsi B?dkowianie uczcili 100 Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?. 9, 11 i 13 listopada grupa 3-4 – latków wraz z wychowawczyni? p.Ester? uczci?a 100 Rocznic? Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?. To wielkie wydarzenie, podczas którego najm?odsi B?dkowianie z powag? od?piewali wszystkie cztery zwrotki Hymnu Polski „Mazurka D?browskiego”. Maluchy uczestniczy?y tak?e we Mszy ?wi?tej w intencji Ojczyzny, a nast?pnie sz?y w pochodzie wraz z innymi uczestnikami trzymaj?c w swoich ma?ych r?czkach 50m flag? Polski. Przedszkolaki mia?y niew?tpliw? przyjemno?? obejrze? wzruszaj?ce przedstawienie w wykonaniu starszych kole?anek i kolegów pod kierunkiem p.Joanny Kwiatkowskiej oraz p. Izabeli Lewandowskiej – Paliwody. Podnios?y charakter ?wi?ta podkre?li?y wiersze i pie?ni upami?tniaj?ce czasy i ofiary zaborów, a tak?e wszystkich walcz?cych o woln? Polsk?. Jeste?my bardzo dumni z udzia?u w akademii naszych starszaków z grupy 0 E p. Joanny Danielewskiej za pi?kne wykonanie piosenki „Co to jest niepodleg?o??”. Dla dzieci by?a to niezwyk?a lekcja patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, tradycji i historii. Mamy nadziej?, ?e ten wyj?tkowy dzie? pozostanie w naszej  pami?ci. (E.?.)

   Serdeczne podzi?kowania, w imieniu w?asnym jak i mieszka?ców gminy przekazane na moje r?ce, sk?adam m?odzie?y i opekunom, którzy przygotowali t? przepi?kn? uroczysto??. (dyr.)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content