Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 12 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859310

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

PDF Drukuj Email

IMG 1471

   Dzieci z oddzia?ów przedszkolnych w naszej szkole w ostatnim czasie rozpocz??y dzia?ania dotycz?ce obchodów 100 lecia Niepodleg?o?ci Polski. W ramach tego przyst?pili?my do Mi?dzynarodowego Projektu „Pi?kna Nasza Polska Ca?a”. Podj?li?my szereg przedsi?wzi?? w tym zakresie. W ka?dej sali przedszkolnej jest akcent narodowy w formie gazetki lub plakatu. Okna naszych sal równie? udekorowane s? bia?o – czerwonymi sercami. Uwie?czeniem obchodów by? udzia? w szkolnym konkursie plastycznym „Polska mój dom – moja ojczyzna”. Oto laureaci tego konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I miejsce – Kacper Koz?owski, Franio Szczupakowski i Gabrysia Skowro?ska;
II miejsce- Zosia Gapska, Oliwia Zaremba, Agata Kumor;
III miejsce – Sta? Danielewski, Nina Kowalska, Piotrek Danielewski;

Wyró?nienia: Zosia Wróblewska, Ja? Podlewski, Kuba Wicher, Mateusz Wochna, Oliwia Gapska, Wojtek Szcz?sny i Amelka Piasecka .

Poza tym brali?my udzia? w wydarzeniu „Rekord dla Niepodleg?ej” i w dniu9 listopada o godz. 11:11, wspólnie z ca?? spo?eczno?ci? szkoln? od?piewali?my hymn narodowy.

   By?y to dla nas wielkie emocje i dobra lekcja patriotyzmu. Ca?a akcja mia?a na celu budowanie wspólnoty narodowej. Dzi?kujemy wszystkim wychowawczyniom z oddzia?ów przedszkolnych za zaanga?owanie i przeprowadzenie dzia?a? projektowych.

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content