Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 8 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859301

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

Drodzy Rodzice! PDF Drukuj Email

   Przypominamy, ?e dzie? 2 listopada 2018 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zaj?? dydaktycznych.

   W tym dniu, w godzinach pracy oddzia?ów (klas) dla dzieci, którym rodzice nie mog? zapewni? opieki w domu zostan? zorganizowane na terenie szko?y zaj?cia opieku?czo – wychowawcze.

   Rodzice, którzy chc?, aby ich dzieci mia?y w tym dniu zapewnion? opiek? w szkole, zobowi?zani s? z?o?y? u wychowawców pisemne podanie w tej sprawie do dyrektora szko?y. Druki poda? dost?pne s? u wychowawców, w sekretariacie oraz na stronie internetowej szko?y. (dyr.)

wzór podania (PDF)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content