Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 14 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859295

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

Dzie? Poczty Polskiej PDF Drukuj Email

poczta

   18 pa?dziernika obchodzony jest Dzie? Poczty Polskiej zwany tak?e Dniem Listonosza. Przy tej okazji dzieci z oddzia?ów przedszkolnych oraz przedszkola zosta?y zapoznane ze specyfik? pracy tej grupy zawodowej. Przybli?one zosta?y im takie poj?cia jak: list, pocztówka, znaczek, paczka, klaser, filatelista. Przedszkolaki dowiedzia?y si? równie? na czym polega praca listonosza, jak? drog? pokonuje list od nadawcy do adresata oraz jak prawid?owo przyklei? znaczek.

   W kolejnych dniach dzieci odwiedzi?y Urz?d Pocztowy w B?dkowie, gdzie przybli?ono im jak odpowiedzialna jest to praca. Dzi?ki przychylno?ci pa? przedszkolaki zwiedzi?y tak?e zaplecze, pokój listonoszy, a ponadto mia?y okazj? stemplowa? pocztówki oraz przymierzy? torb? i czapk? listonosza. Dzieci z grupy 0 „A” korzystaj?c ze sposobno?ci wys?a?y swoim najbli?szym kartki z ?yczeniami - bo ka?da okazja jest dobra, aby sprawi? bliskim rado??. Pe?ne nowych do?wiadcze? wróci?y do przedszkola, gdzie ch?tnie podj??y si? próby projektu w?asnego znaczka.

   Serdecznie dzi?kujemy paniom z Urz?du Pocztowego za mi?e przyj?cie, a wszystkim pracownikom Poczty Polskiej ?yczymy du?o u?miechu i zadowolenia z dalszej pracy. (B.O)

IMG 1239

IMG 1244

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content