Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 10 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859307

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

PDF Drukuj Email

IMG 1024

   „WCZORAJ PRZEDSZKOLAKI, DZISIAJ PIERWSZAKI” – takie has?o przewodnie towarzyszy?o uczniom klas pierwszych podczas ich ?lubowania. Odby?o si? ono 12 pa?dziernika 2018 roku w sali gimnastycznej naszej szko?y. Na pocz?tku najm?odsi uczniowie zaprezentowali cz??? artystyczn? podczas której przedstawiali si?, a recytuj?c wiersze i ?piewaj?c piosenki udowadniali, ?e s? gotowi, aby zosta? uczniami. Nast?pnie w obecno?ci zaproszonych go?ci, rodziców, nauczycieli, uczniów klas II-III oraz dzieci z oddzia?ów przedszkolnych z?o?yli uroczyste ?lubowanie i zostali przyj?ci w poczet uczniów naszej szko?y.

   Po cz??ci oficjalnej odby? si? s?odki pocz?stunek na sali Gminnego O?rodka Kultury przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych. Wszystkim Pierwszoklasistom gratulujemy i ?yczymy samych sukcesów w drodze do zdobywania wiedzy. (M.S.)

   Uroczysto?? ta sta?a si? równie? okazj? do z?o?enia ?ycze? z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich osób zwi?zanych z o?wiat?. ?yczenia z?o?yli ksi?dz proboszcz parafii ?owiczek Krzysztof Ka?mierczak, Wójt Gminy B?dkowo, dyrektor szko?y i rodzice. Zosta?y wr?czone nagrody dla nauczycieli oddzia?ów przedszkolnych i klas I-III. (dyr.)

 

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content