Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 23 goĹ›ci 

Statistics

UĹĽytkownikĂłw : 25
Artykułów : 1404
Zakładki : 6
Odsłon : 859283

Nadchodz?ce wydarzenia

Brak wydarzeń


Designed by:

Klasa 3a z wizyt? w piekarni Polkorn PDF Drukuj Email

IMG 20180928 101348877

   28 wrze?nia 2018r. uczniowie klasy 3a Zespo?u Szkolno – Przedszkolnego w B?dkowie wzi?li udzia? w niecodziennej lekcji. Wraz z wychowawczyni? – p. Mariol? Andrzejewsk? oraz p. Agnieszk? Brzezi?sk?-Nocny odwiedzili piekarni? Polkorn w Ciechocinku.

   Dzieci mia?y okazj? pozna? prac? piekarza oraz technologi? pieczenia ró?nego rodzaju pieczywa. Uzyska?y wyczerpuj?ce informacje na temat poszczególnych etapów wyrobu chleba oraz potrzebnych produktów. Z zainteresowaniem przygl?da?y si? urz?dzeniom i maszynom, które s? niezb?dne przy wypieku pieczywa. Du?e wra?enie wzbudzi? ogromny piec, a tak?e panuj?ca tam temperatura.

   Nie zabrak?o tak?e pocz?stunku, którym by?y s?odkie s?omki ptysiowe oraz dro?d?ówki przygotowywane przez dzieci. Zaj?cia by?y bardzo ciekawe, przeprowadzone w mi?ej, serdecznej atmosferze. Uczniowie pe?ni emocji, bogatsi w now? wiedz? wrócili do szko?y. (M.A.)

 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Projekt

Reklama

Projekty

Reklama

Nasza galeria

Czas

Ulti Clocks content