Rekrutacja


PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lutego 2019 22:51

Szanowni Rodzice

   Rozpocz??a si? rekrutacja do przedszkola i oddzia?ów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w B?dkowie na rok szkolny 2019/2020. Wnioski nale?y sk?ada? w sekretariacie Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w B?dkowie. W zak?adkach poni?ej „pliki do pobrania" znajdziecie Pa?stwo potrzebne dokumenty, które mo?na równie? pobra? w sekretariacie szko?y.

Planowane oddzia?y:

Przedszkole ca?odzienne – 1 oddzia?
Oddzia?y zerowe w szkole – 3 oddzia?y (dzieci 3-5 letnie)
Oddzia?y zerowe w szkole – 2 oddzia?y (dzieci 6 letnie)

Pliki do pobrania:

Procedury rekrutacji (PDF)

Harmonogram rekrutacji (PDF)

Za? nr 1 - deklaracja kontynuoawania wychowania przedszkolnego (PDF)

Za? nr 2 - wniosek o przyj?cie dziecka do przedszkola/oddzia?u przedszkolnego (PDF)

 


Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Anieli
Jutro: Jakuba Justyna

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content