Regulamin pracy biblioteki


Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bądkowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 09 listopada 2013 11:08
  1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
  2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną,, popularnonaukową) oraz na miejscu, w kąciku czytelniczym (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego).
  3. Klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych (wypożyczając komplety książek) za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów.
  4. Biblioteka czynna jest 30 godzin w tygodniu w godzinach zgodnych z godzinami pracy.
  5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
  6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny tydzień.
  7. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
  8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece wskazane przez nauczyciela bibliotekarza pozycje książkowe, odpowiadające aktualnej wartości rynkowej zagubionych książek.
  9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
Poprawiony: sobota, 09 listopada 2013 11:11
 


Imieniny

Pamiętaj o złożeniu życzeń!!! Dziś: Marii Magdaleny
Jutro: Bogny Apolinarego

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content