Dokumenty Szko?y PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 maja 2015 13:46

office-2761159 640 

Statut Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w B?dkowie

(listopad 2017)

 

 

Za??cznik: Regulamin Stosowania Nagród i Kar (PDF)

Za??cznik: Prawa i obowi?zki ucznia (PDF)

 

Procedury post?powania w sytuacjach kryzysowych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w B?dkowie (PDF)

 

Regulamin ZF?S (PDF)

 

 

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2019 08:37
 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Anieli
Jutro: Jakuba Justyna

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content