PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 24 grudnia 2010 01:23

logoutw

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom b?dkowskiego ko?a emerytów i rencistów sprzed ponad roku, aby w gimnazjum zorganizowa? co? interesuj?cego dla nieco starszych mieszka?ców naszej gminy, chcieliby?my z pocz?tkiem 2011 roku utworzy? „Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na pocz?tek proponujemy trzysemestralny kurs historii, ale je?li nasza propozycja spotka si? du?ym zainteresowaniem i znajd? si? ch?tni do takiej formy aktywno?ci, to nie wykluczamy rozszerzenia naszej oferty w przysz?o?ci, np. o zaj?cia informatyczne. Nasza oferta jest niepowtarzalna, gdy? nie wi??e si? z ?adnymi kosztami ze strony przysz?ych studentów-seniorów.

Wi?cej informacji w sekretariacie szko?y (tel.: 54 272 40 51) i linkach poni?ej.

Otwórz i czytaj (drukuj) zaproszenie

Otwórz i czytaj (drukuj) deklaracja

Poprawiony: sobota, 25 grudnia 2010 01:26
 

Imieniny

Pami?taj o z?o?eniu ?ycze?!!! Dzi?: Augustyna Juliana
Jutro: Jaromira Justa

Dziennik elektroniczny

Sprawozdania finansowe ZSP

Reklama

Czas

Ulti Clocks content